Doelstellingen

Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA) is in 2012 opgericht om de materiële en immateriële belangen te behartigen van de hierbij aangesloten ondernemers en ondernemingen gevestigd op de Oudezijds Achterburgwal en de nabije omgeving. OVOA richt zich vooral op het behouden en creëren van een aantrekkelijk gebied voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Daarnaast wil OVOA een verbetering bewerkstelligen van het ondernemersklimaat op en rond de Oudezijds Achterburgwal en heeft het hiertoe een drietal subdoelstellingen benoemd die hieraan bijdragen:

(1) een net en verzorgd gebied

(2) een goede informatievoorziening en belangenbehartiging

(3) een goed imago bij het publiek

The Red Light District