Over ons

Van oudsher staat de Amsterdamse rosse buurt bekend als een van de meest afwisselende en interessantste wijken van Europa. De Wallen zijn uniek vanwege de vermenging van cultuurhistorie, prostitutie, erotisch entertainment, hotels, horeca en wonen en staan symbool voor Amsterdam als een spannende en tolerante stad.

De kern van het wallengebied wordt gevormd door de Oudezijds Achterburgwal en de zijstegen. Ondernemingen op de Oudezijds Achterburgwal en in de directe omgeving hebben zich in 2012 verenigd in Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA). Met dit samenwerkingsverband willen de betrokken ondernemers bewerkstelligen dat het wallengebied aantrekkelijk is en blijft voor binnen- en buitenlandse bezoekers.

De samenwerking is ontstaan doordat de gemeente niet of nauwelijks communiceerde met ondernemers in de buurt en het Wallengebied voortdurend in een negatief daglicht plaatste. De Wallen zouden ‘vies en voos’ zijn en worden beheerst door ‘slavernij’ en ‘maffia’, zo beweerden vooraanstaande vertegenwoordigers van de gemeente herhaaldelijk in de media.

Ondernemers die al tientallen jaren actief zijn op de Wallen en de buurt door en door kennen stoorden zich al een tijdje aan de berichtgeving vanuit het stadhuis die wereldwijd werd verspreid. Het door toenmalig burgemeester Cohen en wethouder Asscher geschetste beeld, met uitspraken als “onderwereldfiguren zijn de baas op de Wallen”, heeft de buurt geen goed gedaan. De negatieve beeldvorming was stigmatiserend voor wallenondernemers en zorgde voor een slecht ondernemersklimaat. Banken verstrekken immers geen krediet aan bedrijven in een wijk waarvan bestuurders beweren dat de onderwereld er de baas is. Het beeld dat de gemeente schetste was schadelijk voor het toerisme en de economie in het gebied.

Individuele ondernemers hebben de gemeente herhaaldelijk opgeroepen, in brieven en in publicaties, om man en paard te noemen bij beweringen  over maffia en crimineel (vastgoed)bezit in het wallengebied, of anders te stoppen met het op een dergelijke wijze criminaliseren van de buurt. De gemeente had toen geen boodschap aan deze kritiek.

Uit later onderzoek genaamd ‘Emergo‘, dat diverse overheidsinstanties gezamenlijk hebben verricht naar de situatie op de Wallen, is gebleken dat van maffia-achtige structuren, of criminele organisaties die het gebied controleren of in de greep hebben – hetgeen bestuurders daarvoor voortdurend hadden betoogd – helemaal geen sprake is. Deze conclusie was voor de gemeente geen aanleiding om positiever te zijn over de Wallen. Om de beeldvorming te herstellen hebben ondernemers met hart voor de buurt de handen ineen geslagen en is in 2012 deze ondernemersvereniging gestart. Een van de taken die OVOA zich ten doel heeft gesteld is te benadrukken hoe mooi en bijzonder deze buurt is. Kortom: een buurt om trots op te zijn!

Resultaten
In 2013 erkende de gemeente dat het bestempelen van bedrijven en branches als ‘criminogeen’ stigmatiseert. De term ‘criminogeen’ wordt sindsdien niet meer gebruikt om bepaalde ondernemers en/of bedrijven op de Wallen aan te duiden. OVOA heeft in datzelfde jaar toenadering gezocht tot enkele ambtenaren die betrokken zijn bij de uitvoering van Project 1012. Hieruit is in 2014 een periodiek en constructief overleg voortgekomen tussen OVOA en de gemeente met betrekking tot het Wallengebied. OVOA heeft voorafgaand aan het eerste gesprek met de burgemeester een lijst met ergernissen overlegd en die met de burgemeester besproken. Daarna heeft in de buurt een schouw plaatsgevonden waarbij bestuurders van OVOA de bij Project 1012 betrokken ambtenaren hebben gewezen op zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Daaruit is een actielijst voortgekomen. Onderdeel van die actielijst is een periodieke schouw om de ontwikkelingen in het gebied te blijven monitoren.

In het eerste weekend van juli 2014 vond de eerste editie plaats van het Red Light Jazz Festival, een initiatief dat is voortgekomen uit OVOA en financieel wordt ondersteund door partners en sponsors uit de buurt. In 2015 vond Red Light Jazz plaats op 3, 4 en 5 juli en was wederom zeer succesvol. Vanaf 2016 wordt Red Light Jazz georganiseerd in het eerste weekend van juni.

In 2015 heeft OVOA haar standpunten over verschillende onderwerpen die ondernemers op de Wallen aangaan uitgedragen naar vertegenwoordigers van politieke partijen in Amsterdam en in de media.

Als start van een marketingcampagne om het Red Light District in het buitenland beter op de kaart te zetten presenteerde OVOA in mei 2015 in het Bethaniënklooster haar eerste officiële Engelstalige Red Light District Guide tezamen met een informatieve Engelstalige website over het wallengebied. In september 2015 organiseerde OVOA voor de 1012-woordvoerders van alle politieke partijen een rondleiding door de buurt. Een maand eerder is OVOA een onderzoek gestart naar de rol van de gemeente bij het zogeheten Integraal Burgwallen Overleg (IBO), een overleg dat naar eigen zeggen aan de wieg heeft gestaan van Project 1012 en door pers en gemeente ten onrechte wordt beschouwd als een representatief orgaan dat overlegt en spreekt namens alle bewoners én ondernemers in het wallengebied.

Het ‘Integraal Burgwallen Overleg’
Naar aanleiding de Wob-procedure van OVOA inzake het IBO, heeft de gemeente in 2016 – op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) – de agenda’s en notulen van alle IBO-vergaderingen vanaf 2004 openbaar gemaakt. Op basis van deze documenten heeft OVOA kunnen vaststellen dat tijdens IBO-vergaderingen, na het terugtreden van de raamexploitanten en de erotische amusementsbranche in 2009, voornamelijk bewoners en overheid aan het woord zijn. Het overleg, met een gemeenteambtenaar als secretaris, wordt gedomineerd door een select clubje buurtbewoners. Het Integraal Burgwallen Overleg bleek allesbehalve ‘integraal’ en zorgde jarenlang voor een schijndraagvlak, voor Project 1012 en voor andere gemeentelijke plannen. Coffeeshops, speelautomatenhallen en andere als ‘criminogeen’ aangemerkte branches werden niet toegelaten tot het IBO.  Het waren, niet toevallig, branches die – naast de prostitutiebranche – veel te lijden hebben gehad onder Project 1012. OVOA heeft bij de burgemeester gepleit voor een evenwichtiger en transparanter buurtoverleg en heeft aangegeven hierover mee te willen denken.

In 2016 is OVOA in een gezamenlijk marketingproject gestapt met de ondernemersverenigingen van het Oudekerksplein (OKP) en de Warmoesstraat. De gemeente is de initiatiefnemer van het project om het Red Light District een beter imago te bezorgen. In brieven aan het College van Burgemeester en Wethouders heeft OVOA in 2016 met succes gepleit voor grotere afvalbakken en meer politie en betere handhaving in het gebied. In januari 2017 heeft OVOA schriftelijk bezwaar gemaakt tegen het advies van de bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum om het wallengebied uit te sluiten van het experiment om de winkeltijden in de binnenstad te verruimen. OVOA heeft gepleit voor maatwerk.

Toekomstvisie
De leden van OVOA ontwikkelden in 2017 een toekomstvisie op het wallengebied. Dit heeft geresulteerd in het document red-light-district-toekomstvisie-2028, met als subtitel ‘Het Erotisch Centrum van Europa’ en een nawoord van het MKB Amsterdam. In de visie wordt ook rekening  gehouden met de belangen van ondernemers in de buurt en het ondernemersklimaat. Uitgangspunt voor Red Light District in 2028 is het rapport ‘Etalage van Amsterdam’ dat de Kamer van Koophandel in 2008 aan de gemeente aanbood. Dat betrof destijds een economische visie op het hele postcodegebied 1012 waarin de stem van ondernemers doorklonk met tal van aanbevelingen. In de nieuwe visie blikt OVOA terug op wat de gemeente de afgelopen 10 jaar met die aanbevelingen heeft gedaan. Van daaruit wordt een toekomstbeeld geschetst hoe het Red Light District er over 10 jaar uit ziet indien met de nieuwe aanbevelingen van de bij de buurt betrokken ondernemers rekening wordt gehouden. De toekomstvisie van OVOA is naar alle raadsleden en naar de leden van de Bestuurscommissie Centrum gestuurd. De burgemeester en wethouders hebben de visie eveneens ontvangen.

Uitbreiding
Er worden voorbereidingen getroffen om belangenbehartigingsgebied uit te breiden met de Oudezijds Voorburgwal en het Oudekerksplein.

Bestuursleden
Voorzitter van OVOA is Cor van Dijk. De andere bestuursleden zijn: Roberto Schumann, Marcel Kaatee, Mark Doorn en Masten Stavast.

Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal – OVOA
Oudezijds Achterburgwal 146, 1012 DV Amsterdam
Postbus 16846, 1001 RH Amsterdam
tel: 0031 (20) 623 1834
fax: 0031 (20) 620 0630
W: www.oudezijdsachterburgwal.nl

Oudezijds Achterburgwal vanaf de Majoor Bosshardtbrug © OVOA