Persbericht OVOA: Ondernemers Wallen reageren op mediacampagne bewoners

27 sep. 2019 11:27

Ondernemers verenigd in Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA) zien met regelmaat berichten in de media verschijnen die bedoeld zijn om bewoners in en rondom het wallengebied een doorslaggevende stem te geven in de discussie over de toekomst van de Wallen. Twee artikelen die gisteren zijn gepubliceerd springen er uit. Een in De Telegraaf en een in Het Parool. 

De Telegraaf meldt in het artikel ’Binnenstad is weggegeven aan het allergrootste tuig’, dat meer dan achthonderd Amsterdammers, ‘veelal wonend in en rond het centrum’, in de afgelopen weken een petitie genaamd ‘Stop de gekte’ zouden hebben ondertekend. Naar de website www.stopdegekte.nl, geregistreerd op het woonadres van oud-PvdA bestuurder Els Iping op de Kloveniersburgwal, werd al vaker gewezen door bewoners die tijdens raadsvergaderingen op het stadhuis 3 minuten inspreken om hun gal te spuien over ondernemers op de Wallen (“Laat Casa Rosso en de Bananenbar verhuizen naar Schiphol!”). Het zijn steeds de usual suspects. Bewoners die vaak niet eens woonachtig zijn op de Oudezijds Achterburgwal (de kern van het wallengebied waar de drukte en de beweerde overlast het grootst is) en betrokken zijn bij d’Oude Binnenstad. In dit door bewoners en hun vrienden volgeschreven buurtkrantje is onze toekomstvisie ‘Red Light District in 2028’, waarin OVOA naast terugkeer van raamprostitutie in het St. Annenkwartier onder meer pleit voor meer en betere handhaving, terugkeer van een politiebureau in het wallengebied, betere bewegwijzering en crowdmanagement, afvalinzameling op milieuvriendelijke wijze over het water en een parkeergarage onder de Geldersekade, een ‘oorlogsverklaring’ aan bewoners en andere belangengroepen in de binnenstad genoemd. Zo’n uitspraak tekent de verhoudingen tussen ondernemers op de Wallen en het selecte clubje bewoners dat goed de weg weet op het stadhuis en al jaren met hun huis-aan-huis blaadje anderen van hun standpunten probeert te overtuigen.

Het Parool publiceerde gisteren een ingezonden brief van PvdA-raadslid Dennis Boutkan met als titel ‘Geef bewoners het laatste woord over de toekomst van de Wallen’. Boutkan stelt in zijn brief dat het bedrijfsleven op de Wallen de enige partij is die gebaat is bij de grote drukte in het gebied. Hun macht mag wel wat worden ingeperkt, vindt Boutkan die kennelijk vergeten is dat bewoners altijd al het hoogste woord hebben en de meeste invloed hebben gehad op wat politici vinden van de Wallen. Dat zijn, in tegenstelling tot ondernemers en hun personeel, immers de kiezers die politieke partijen aan de macht brengen en houden. Bewoners verenigd in het Integraal Burgwallen Overleg (IBO) claimden jaren geleden dat zij aan de basis hebben gestaan van Lodewijk Asscher’s Project 1012.

Boutkan beweert verder in zijn ingezonden brief: “Het belang van machtige ondernemers is dat het gebied dus zo veel mogelijk als een toeristenmagneet blijft werken. Voor hun zijn bezoekers die afkomen op sekswerkers, seksshows, cafés, coffeeshops en eten een goudader. Tijdens drukke periodes zijn er plekken met 900.000 (!) passanten per week.”

Boutkan presenteert aan de lezers van Het Parool onjuiste statistieken. Het overdrijven van aantallen passanten is kennelijk bedoeld om zijn verhaal kracht bij te zetten. Van een raadslid die claimt dat hij voor zijn partij woordvoerder is aangaande de Wallen mag feitenkennis worden verwacht. OVOA heeft het aantal passanten in het wallengebied enkele jaren gemeten en de statistieken gedeeld met de gemeente. Dat stemde aardig overeen met de bezoekersaantallen die de gemeente zelf had vastgesteld. In de drukste week van 2017 bezochten in totaal 73.346 ‘passanten’ de Oudezijds Achterburgwal, zo hebben wij in februari 2018 in een persbericht naar buiten gebracht. In die bewuste week in april zat het Paasweekend. Dat het aantal passanten in 2018 meer dan vertienvoudigd zou zijn, zoals Boutkan in Het Parool suggereert, is je reinste flauwekul. Dit jaar is juist sprake van een afname van drukte. Dat zien wij aan onze omzetten.

Nu sekswerkers eindelijk een stem lijken te krijgen in de discussie over de raamprostitutie op de Wallen, wat natuurlijk veel eerder had moeten gebeuren, roept Boutkan in zijn brief dat de raamexploitanten hier achter zitten. Deze vooringenomenheid past niet bij een volksvertegenwoordiger. Boutkan zou het juist moeten waarderen dat sekswerkers voor zichzelf opkomen en naar hen moeten luisteren.

Het college met GroenLinks, D66, PvdA en SP heeft de bewoners op de eerste plaats gesteld. Dat laten bewoners zich niet twee keer zeggen. PvdA-ers maken daar dankbaar gebruik van. Om nieuwe kiezers te werven en aan zich te binden roepen ze de gekste dingen, zo blijkt uit de brief van Boutkan maar ook als je de website ‘Stop de Gekte’ van Els Iping & Friends bekijkt.

Wat volgens ondernemers op de Wallen moet gebeuren hebben wij al vaker duidelijk gemaakt aan de gemeente en verschilt niet eens zoveel van wat wallenbewoners, onze buren die wij dagelijks spreken, ervan vinden. Het gaat vooral om het voorkomen en bestrijden van onaangepast gedrag van bezoekers door middel van méér en kwalitatief betere handhaving! Terugkeer van een politiebureau in het gebied helpt daarbij. Onze visie wordt, naast veel bewoners, gedeeld door MKB-Amsterdam, Koninklijke Horeca Nederland, Proud, BIZ Zeedijk en BIZ Warmoesstraat.

Hieronder de belangrijkste wensen/oplossingen van ondernemers nog een keer op een rij:
– Terugkeer van raamprostitutie in het St. Annenkwartier;
– Terugkeer van een volledig uitgerust politiebureau in het wallengebied, met een cellencomplex en waar ook – in meer talen – aangiften ingediend kunnen worden;
– Meer inzet en kwalitatief betere handhaving, 24 uur per dag;
– Permanente aanpak straatdealers en straatrovers (dus geen teams opheffen zoals thans dreigt te gebeuren);
– Goede bewegwijzering en crowdmanagement zodat bezoekers ook de weg weten om vanuit het gebied naar andere bestemmingen te gaan;
– Beperking openstelling Wallen voor verkeer (met een speciale ontheffing voor bewoners);
– Geen grote vrachtwagens meer op de gracht;
– Wallengebied inrichten voor voetgangers; fietsers aanmerken als ‘gast’;
– Leveranties aan bedrijven en afvalinzameling op milieuvriendelijke wijze via het water;
– Meer afvalbakken op de gracht met grotere capaciteit;
– Grotere inzet reiniging, in samenwerking met ondernemers op drukke momenten (‘kots en pies brigade’).

Cor van Dijk
voorzitter